Hanes

Hanes

Y symudiad yn deffro

Deffrodd symudiad sylfaenol Masnach Deg yng Nghymru ar ddiwedd y 90au, yn ardaloedd y Gogledd Ddwyrain a’r De Orllewin cyn lledu’n gyflym ar draws y wlad.

Mae gan y Cymry hanes o gefnogi materion yn ymwneud a chyfiawnder a hawliau dynol ar lefel lleol megis y Siartwyr a streiciau’r glowyr. Doedd o ddim yn syndod felly i ddarganfod y gefnogaeth awyddus gan y bobl ar ôl iddynt sylweddoli byddai gweithredu lleol yn galluogi i gynhyrchwyr bychan pell i ffwrdd i ddod yn hunan cynhaliol.

Erbyn 2002 dechreuodd y symudiad i dyfu wrth i Rydaman ennill y statws o’r dref gyntaf Cymreig i’w gael ei benodi yn Dref Fasnach Deg. Ymhen ychydig o amser cafodd Wrecsam y statws o Sir Masnach Deg, hynny yw’r Sir gyntaf yn y byd i gyrraedd y statws, dilynodd Caerdydd yn cael ei enwi ym mhrifddinas Masnach Deg cyntaf y byd. Roedd taith Masnach Deg Cymru yn bendant wedi dechrau.

 

Y Genedl Masnach Deg

Roedd Cymru Masnach Deg wedi darparu canolbwynt i Gymru cael ei phenodi yng Nghenedl Masnach Deg cyntaf y byd yn 2008 ar ôl sicrhau cefnogaeth panel annibynnol o arbenigwyr ym materion Masnach Deg.  Cynigodd Llywodraeth Cynulliad Cymru eu cefnogaeth wedi ei dilyn yn fuan gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru a phob un o’r 22 awdurdodau unedol. Fe wnaeth pob un gytuno i ddefnyddio te a choffi Masnach Deg yn eu cyfarfodydd.

Fodd bynnag, roedd sefydliad y symudiad yn sgil y 55% o drefi Cymreig a 40% o brifysgolion yn cefnogi Masnach Deg yn awyddus. Yn 2009 fe wnaeth Undeb Y Ffermwyr a NFU Cymru argyhoeddi’n gyhoeddus eu cefnogaeth i Fasnach Deg, sydd wedi medru creu partneriaeth ddigyffelyb sy’n glod i’r ymroddiad ac ymrwymiad oddi wrth nifer o wirfoddolwyr Masnach Deg ar draws y wlad.

 

 

Darllen mwy ar