Sefydliadau Cymunedol

Sefydliadau Cymunedol

Mae Cymru yn gartref i nifer o sefydliadau cymunedol yn gwneud eu rhan i gefnogi Masnach Deg. Rydym wedi rhestru rhai enghreifftiau ohonynt isod, os hoffech i’ch sefydliadau i ymuno â’r rhestr, cysylltwch â ni. Gallwch lawrlwytho Polisi Masnach Deg sampl isod:

Polisi trefniadaeth Cymunedol

Merched y Wawr – merchedywawr.cymru
Morlan -  www.morlan.org.uk
Share Centre, Newport –  http://www.share-centre.org.uk/
Soroptimists, Neath Port Talbot -http://sigbi.org/port-talbot/
Women’s Institute - http://www.thewi.org.uk/wi-in-wales

Darllen mwy ar