Cenedl Masnach Deg

Cenedl Masnach Deg

Dilynodd y cyhoeddiad ymgyrch dwy flynedd gan Fforwm Masnach Deg Cymru, a ariannwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, i gynyddu argaeledd o gynnyrch Masnach Deg mewn trefi, dinasoedd a siroedd ar draws Cymru, yn ogystal ag annog ysgolion, busnesau a sefydliadau eraill i droi at Fasnach Deg.

Meini Prawf

Cafodd cerrig milltir Masnach Deg eu gosod gan Fforwm Masnach Deg Cymru, (yn cynnwys  CAFOD, Cymorth Cristnogol, Oxfam, Tearfund, Together Creating Communities, Traidcraft) trwy gytundeb gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru, Llywodraeth yr Alban, Fforwm Masnach Deg yr Alban a drwy ymgynghori gyda’r Sefydliad Masnach Deg.  Roedd rhai o’r cerrig milltir a chyrhaeddwyd yn cynnwys:

 • 100% o siroedd gyda grwpiau Masnach Deg gweithredol yn gweithio tuag at statws Masnach Deg.
 • 100% o ddinasoedd gyda statws Masnach Deg
 • Dros 55% o drefi gyda grwpiau Masnach Deg gweithredol yn gweithio tuag at statws Masnach Deg.
 • Mae gan 60% o sefydliadau addysg uwch grwpiau Masnach Deg gweithredol yn gweithio tuag at statws Masnach Deg
 • 75% o bobl yn ymwybodol am Fasnach Deg
 • Dros 400 o ysgolion ar draws Cymru wedi arwyddo i fod yn ysgol Fasnach Deg.
 • Mae yna ymrwymiad gwirioneddol a pharhaol wedi cael ei wneud tuag at Fasnach Deg gan Lywodraeth Cynulliad Cymru

“Mae Cymru yn dangos sut y gall wlad fach gymryd camau i wneud newid mawr- ac yn achos Masnach Deg i gael effaith enfawr ar fywydau cynhyrchwyr yn y trydydd byd a’u teuluoedd.”

Jane Davidson, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd , Cynaliadwyedd a Thai.

Ble rydym nawr

 • Mae 82% o’n hawdurdodau lleol wedi cyflawni statws Masnach Deg
 • Mae 93% o’n prifysgolion wedi cyflawni statws Masnach Deg
 • Mae yna 91 o grwpiau trefol, siroedd a phentrefi Masnach Deg yng Nghymru yn gwneud gwahaniaeth yn weithredol
 • Cannoedd o grwpiau ffydd
 • Mae 50% o ysgolion Cymreig wedi cofrestri ar Gynllun Ysgolion Masnach Deg
 • 150 o ysgolion yng Nghymru wedi eu gwobrwyo a statws Masnach Deg.
 • Mae 20% o’r ysgolion yn y DU sydd wedi cael eu gwobrwyo gyda statws Masnach Deg wedi eu lleoli yng Nghymru, er i’r ysgolion Cymreig cyfri am ond 6.7% o gyfanswm yr ysgolion yn y DU.

Mae pobl ifanc yn allweddol i Fasnach Deg ddod yn rhan o’n siopa dydd i ddydd ac er mwyn sicrhau masnach deg. Mae Cynllun Ysgolion Masnach Deg yn galluogi pobl ifanc ar drawn Gymru a’r DU i ddysgu nid yn unig o ble mae’r cynhyrchion yn dod o ond am ddinasyddiaeth fyd-eang, cyfiawnder masnachu a chynaladwyedd. Fel dull addysgu, mae’n gallu hybu ac ysbrydoli’r genhedled nesaf ac mae’n creu cyfleoedd i drafod materion fyd eang ag ymatebion.

Darllen mwy ar