Gwobrau Cymru Affrica

Gwobrau Cymru Affrica

Loading Map....

Date/Dyddiad

29 January 2018

Time/Amser

3:00 pm - 7:00 pm

Location/Lleoliad

Type of event/Math o ddigwyddiad

 • Dim categori

 • Dathlu cymunedau Cymru Affrica a Masnach Deg yng Nghymru

  Ydych chi, neu rhywun rydych chi’n eu hadnabod, yn rhedeg prosiect anhygoel?

  Os felly, hoffem gydnabod a dathlu eich gwaith!

  Rydym eisiau cydnabod, gyda’n partneriaid, y cyfraniad enfawr y mae unigolion, grwpiau cymunedol ac elusennau bach yng Nghymru yn ei wneud tuag at gyflawni’r Nodau Datblygu Cynaliadwy. Rydym eisiau dathlu’r sector datblygu sy’n tyfu yng Nghymru, a thynnu sylw at rai o’r llwyddiannau anhygoel rydym wedi eu gweld a’u clywed dros y blynyddoedd diwethaf.

  Rydym yn chwilio am brosiectau neu fentrau rhagorol sy’n helpu i wneud bywyd yn well i gymunedau yn Affrica, neu sy’n codi ymwybyddiaeth am y materion hyn yng Nghymru.

  Manylion:

   

  Darllen mwy ar