IFTTC 2019

IFTTC 2019

Yn dod i Gymru yn 2019

Y Cynhadledd 13eg Trefi Masnach Deg Rhyngwladol (IFTTC)

Gwe 18ain – Sul 20fed Hydref, 2019

Caerdydd. UK

Ble fydd yr IFTTC yn 2019: Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Cymru UK

Beth yw’r IFTCC : Digwyddiad Blynyddol yw Cynhadledd Rhyngwladol Trefi Masnach Deg sy’n dwyn ynghyd pawb sy’n rhan o symudiad brwdfrydig Trefi Masnach Deg, sef gweithredwyr, gwirfoddolwyr ac ymgyrchwyr ar lawr gwlad sydd a diddordeb yn Masnach Deg a chyfiawnder masnach, cynrychiolwyr awdurdodau lleol a sefydliadau cenedlaethol. Ers cyhoeddi’r Tref Masnach Deg 1af yn Garstang, y DU yn 2001, mae’r ymgyrch wedi tyfu o nerth i nerth ac erbyn hyn mae mwy na 2085 Trefi Masnach Deg mewn 34 o wledydd ar draws y byd.

Beth gallwn ddisgwyl o’r IFTTC 2019 : Cynhelir y Cynhadledd Rhyngwladol 13eg Trefi Masnach Deg yng Nghedl Masnach Deg gyntaf y byd, rhwng 18 a 20 Hydref 2019, a bydd yn cynnwys trafodaethau panel lefel uchel, gweithdai arloesol, stondinau masnach deg a chyfleoedd rhwydweithio gwych. Dewch i ddysgu am bob peth masnach deg, cyfiawnder masnach a masnach gynaliadwy a chymryd rhan yn un o symudiadau mwyaf y byd. Daw hyd at 300 o bobl ynghyd o drefi, pentrefi a dinasoedd, cyrff anllywodraethol, sefydliadau masnach deg cenedlaethol a chynhyrchwyr, gweithwyr a thyfwyr masnach deg o bob cwr o’r byd. Bydd cyfle hefyd i ganfod a samplu cynhyrchion diddorol a chwrdd â’r bobl y tu ôl iddynt.

Pryd: Gwe 18fed – Sul 20fed Hydref, 2019

Manylion cofrestru AR AGOR NAWR! Ewch yma

#IFTTC2019

Os hoffech chi drafod sut gallech fod yn bartner noddi neu fod yn rhan o’r broses trefnu’r gynhadledd a’i gynnwys, cysyllwch trwy ebost: elen@fairtradewales.org.uk neu ar y ffon ar 0044 7377 392208

Cefnogwyd gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Caerdydd, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, Scottish Fair Trade Forum, International Fair Trade Towns Steering Committee.

Darllen mwy ar