Masnach Deg a Bwyd Lleol

Masnach Deg a Bwyd Lleol

Rydym o’r farm bod ffermwyr ym mhob man yn haeddu pris teg ac wrth ddewis cynhyrchion Masnach Deg a chynhyrchion sydd wedi eu holrhain yn lleol mae yna fodd i chi greu byd sydd yn fwy teg a chynaliadwy.

Mae nifer helaeth o gynnyrch Masnach Deg yn gallu cael eu cynhyrchu yn y wlad yma, felly wrth wneud eich siopa wythnosol- prynwch nwyddau lleol be mae’n bosib a phan rydych yn prynu nwyddau wedi mewnforio megis te a choffi, prynwch rhai wedi masnachu’n deg.

Wrth brynu cynnyrch sydd wedi tyfu’n lleol a rhai Masnach Deg rydych yn barod i roi pris teg i ffermwyr lleol a thramor. Dyma’r manteision o ddewis i brynu nwyddau lleol a Masnach Deg:

  • Cymunedau cryfach- gartref a tramor
  • Parch tuag at yr amgylchedd
  • Cynaladwyedd hir dymor
  • Cydnabod y bobl tu ôl i’r cynhyrchion

Undeb Amaethwyr Cymru (FUW)

Rydym wedi ymuno ag Undeb Amaethwyr Cymru ac rydym yn cytuno a’r neges ‘os nad ydych yn prynu cynnyrch lleol, prynwch gynnyrch Masnach Deg’. Mae Cymru Masnach Deg ac Undeb Amaethwyr Cymru yn cytuno ni ddylid gwrthdaro ynghylch a phrynu cynnyrch lleol a chynnyrch Masnach Deg. Prynwch laeth a chig lleol i gefnogi eich economi lleol a phrynwch goffi, te a ffrwythau Masnach Deg yn ogystal â chynnyrch sydd methu cael eu tyfu’n lleol i roi cymorth i gynhyrchwyr Masnach Deg yn y byd datblygedig i gael pris teg.

Mae prynu’n lleol ac yn deg yn fyd eang yn hanfodol o bwysig i helpu creu byd tecach.

Darllenwch fwy o wybodaeth wrth y FUW yma http://www.fuw.org.uk/FairTrade.html

Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru (NFU)

Mae Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru hefyd wedi cytuno i gefnogi gwaith Cymru Masnach Deg ac i gydnabod rhôl Masnach Deg gyda golwg ar eu cefnogaeth i ffermwyr yng ngwledydd datblygedig.

Dywedodd NFU Cymru er ‘mae gan Gymru amodau darluniadol ar gyfer creu nifer o fwydydd gwych y byd… mae rhaid i ni hefyd gydnabod y ffermwyr mewn hinsoddau gwahanol sydd yn cynhyrchu bwyd sydd bron yn amhosib i ni dyfu”.

Yn eu digwyddiad bwyd Cymreig yn 2009, cyhoeddodd yr NFU roedd popeth yn eu dathliad a odd methu cael eu cyrchu yn lleol wedi cael eu “cyrchu yn ôl datganiadau Cymru Masnach Deg i ddangos ein cefnogaeth tuag at Cymru Masnach Deg”.

Darllen mwy ar