Swyddi Gwag

Swyddi Gwag

 

Cadeirydd

Ydych chi eisiau gweithio mewn rôl wirfoddol wobrwyol, heriol, yn helpu i adeiladu ar lwyddiant deng mlynedd gyntaf Cymru fel Cenedl Masnach Deg?

Mae Masnach Deg Cymru yn dymuno penodi cadeirydd i olynu’r Athro Noel Lloyd, sydd yn camu i lawr wedi chwe blynedd yn y swydd. Gwahoddir ceisiadau gan unigolion addas sydd â chefndir yn y sectorau preifat, cyhoeddus neu wirfoddol, ac sydd yn meddu ar y rhinweddau gofynnol yn ein Disgrifiad o’r rôl.

Dylid anfon datganiadau o ddiddordeb ar ffurf llythyr, gyda CV byr, drwy e-bost at Julian Rosser, Cydlynydd Cenedlaethol Masnach Deg Cymru julian@fairtradewales.org.uk  erbyn 14 Gorfennaf 2017.

Darllen mwy ar